Sanačné práce

Horizontálne stavebné konštrukcie ako sú napríklad podlahy, patria medzi najnamáhanejšie a preto je veľmi dôležité dodržiavať pri ich realizáciách dôkladné technologické postupy a snažiť sa znížiť riziko ich deformácie na minimum, prípadne ho eliminovať úplne.

Poskytujeme sanačné práce a to brúsenie podkladných betónov a poterov pred kladením podlahových krytín, zošívanie prasklín, chemické kotvenie, vysprávky výtlkov, defektov a kavern, spevnenie povrchu podkladu, opravy a rezanie dilatácií.

Brúsením odstraňujeme z povrchu podkladov nesúdržné vrstvy, cementové mlieko, staré nátery, cementové lepidlá, nerovnosti, výškové rozdiely a pod.

Všetky defekty vyskytujúce sa v podkladnom betóne, prípadne poteri, ktoré sa nepodrobia sanačným prácam, sa prenesú neskôr na povrch novej krytiny (dlažba a pod.).