Brúsenie kamenných podláh

Brúsenie kamenných podláh spočíva v čiastočnej, alebo kompletnej renovácií už realizovaných liatych podláh a schodísk z umelého kameňa (brúsenie terrazza, betónu a pod.), alebo dlažby z prírodného a umelého kameňa (brúsenie mramoru, žuly, travertínu, vápeneca, tehly, terrazza, betónu a pod.) brúsením a leštením, prípadne chemickým čistením.

Každý typ kamennej podlahy ako aj druh prírodného kameňa si vyžadujú osobitnú pozornosť, prístup a zvolenie vhodného technologického postupu pre ich renováciu. Veľmi dôležitým faktorom je nielen samotné brúsenie, ale aj sanácie prasklín, výtlkov, dilatácií a pri dlažbách netreba zabúdať ani na renováciu pôvodných špár, pokiaľ sú v nevyhovujúcom stave. Vždy je na záver potrebné zvoliť aj vhodnú a kvalitnú hĺbkovú impregnáciu, prípadne povrchovú impregnáciu tak, aby po čase nedošlo opäť ku chemickému poškodeniu kamennej podlahy vplyvom napr. poveternostných podmienok, vody, špiny, olejov, prípadne posypových solí.

Poskytujeme aj kompletnú pravidelnú starostlivosť a údržbu kamenných podláh, ktorá je pri udržiavaní sviežosti a odolnosti prírodných materiálov veľmi dôležitá.

Brúsenie terrazzových a betónových podláh a dlažieb z prírodného a umelého kameňa realizujeme väčšinou „za mokra“ za stáleho prívodu vody, alebo „na sucho“ s priamym odsávaním prachu do priemyselného vysávača.