Náš tím

Najväčšou investíciou každej firmy sú ľudia, ktorí sa pre danú prácu „narodili“, baví ich a zároveň sprevádza celým životom.

Sme ľudia, ktorých pred niekoľkými rokmi spojili do jedného tímu rovnaké ciele a poslanie. Zodpovedný prístup ku kvalitne vykonanej práci, logické a kreatívne myslenie, ale hlavne vášeň a cit pre to čo robíme a chceme robiť a tým sú realizácie podláh z liateho Terrazza a renovácie podláh z prírodného a umelého kameňa.

V našej práci sa nesnažíme za každú cenu využívať moderné a veľa-krát pre zákazníkov lákavé rýchle technologické postupy a materiály, ktorých výsledkom sú falzifikáty a rôzne napodobeniny ale práve naopak, nadväzujeme na poznatky, skúsenosti a technológie „starých“ majstrov s využitím modernej techniky, aby výsledkom bol originál.

Ako od čias Mayov, cez pyramídy, staré stavby v stredoveku, alebo za Rakúsko-Uhorskej monarchie, veľkolepé diela Leonarda až po večné terrazzové benátske podlahy, dodnes vyrážajú ľuďom dych po celom svete. Sú výnimočnými hlavne preto, lebo sú vyrobené predovšetkým z „práce“, ktorá im dodáva vysokú estetickú a umeleckú hodnotu a „technológie“ osvedčenej v tých najťažších podmienkach pri využití výlučne prírodných surovín a materiálov spracovávaných priamo na mieste. A to je aj charakteristika ušľachtilého typu podlahy, ktorá bola, je a bude stredobodom našej pozornosti a je ňou LIATE TERRAZZO. Kumšt v realizácii liateho terazza, ako aj techník brúsenia sa nedajú v žiadnej škole naučiť. Terrazzo je o pocite a okrem znalostí kvalitných skladieb podláh a materiálov si vyžaduje aj trpezlivosť, vytrvalosť a „šiesty zmysel“.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti brúsenia podláh z umelého a prírodného kameňa, t.z. technicky a strojovo sme vybavení na brúsenie ako malých, tak aj veľkých plôch, schodísk, soklov a ťažko prístupných miest.

Sme pripravení a ochotní kedykoľvek poradiť, prípadne konzultovať predstavy zákazníkov priamo na mieste realizácie.